Acords Institucionals

El Col·legi té signats acords de col·laboració amb diferents institucions. Aquests acords permeten unir sinèrgies i ampliar el ventall de serveis i activitats que s’ofereixen als col·legiats i que tenen un major interès professional.

  • Agència per la Qualitat del Sistema Educatiu (AQU)
  • Asociación de Empresas Consultoras en Relacions Públicas y Comunicación (ADECEC)
  • Asociación de Profesionales de Marketing
  • Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Polítiques
  • Associació Catalana de la Premsa Comarcal
  • Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI)
  • Associació Empresarial de Publicitat
  • Barcelona Activa
  • Club de Màrketing d’Andorra
  • Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana
  • Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional de la Generalitat de Catalunya (CAPI)
  • Consorci per la Normalització Lingüística
  • DirCom Catalunya
  • Escuela Internacional de Protocolo
  • La Intercol·legial
  • Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra
  • Museu del Disseny de Barcelona
  • Universitat Abat Oliba
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Vic
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat Ramon Llull – Fundació Blanquerna
  • Universitat Rovira i Virgili