Borsa de treball – responsable de relacions públiques i protocol del Port de Barcelona

CONVOCATÒRIA MITJANÇANT SISTEMA CONCURS-OPOSICIÓ AMB CONTRACTE DE DURADA TEMPORAL EN MODALITAT DE RELLEU

Els requisits de la convocatòria i les bases d’inscripció es troben a: www.portdebarcelona.cat/RRHH

Les persones interessades en participar en el procés hauran de remetre tota la documentació requerida, a l’adreça electrònica: seleccio@portdebarcelona.cat, indicant a l’assumpte la referència RRPP-018. També, hi ha la possibilitat de presentar la documentació al Registre General de l’Autoritat Portuària de Barcelona – Departament SAU

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de maig de 2018, a les 12:00h.

Es requereix:

• Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.
• Experiència mínima de 2 anys com a responsable de Relacions Públiques realitzant tasques de protocol, comunicació i gestió d’esdeveniments.
• Nivell C de català o superior.
• Nivell B2.2 d’anglès o superior.

Missió i funcions principals:

Executar programa d’accions de Relacions Públiques i Protocol del Port de Barcelona i coordinar l’equip de treball per generar vincles entre l’organització, la comunicació i els públics d’interès del propi Port de Barcelona.
• Proposar i col·laborar a la Planificació de les activitats de Relacions Públiques i Protocol (intern/extern).
• Desenvolupar el Pla d’accions de Relacions Públiques i del Manual de Protocol Intern.
• Coordinar i mantenir relacions amb les principals entitats públiques i privades relacionades amb el Port de Barcelona.
• Planificar l’organització d’esdeveniments i protocols del Port de Barcelona i/o col·laborar amb altres entitats en les que hi participi.
• Controlar la política d’articles promocionals i de regals institucionals.
• Supervisar el pressupost de les diferents activitats del departament.
• Programar, controlar i distribuir les tasques de Relacions Públiques entre el personal del departament.
• Donar suport directament les activitat de representació i protocol del President i/o Director General.
• Donar suport als diferents departaments en les accions de promoció que proposin (Conferències, fires, esdeveniments, visites institucionals, etc.).
• Organitzar i dirigir les activitats de Relacions Públiques envers als clients/usuaris del Port de Barcelona.
• Supervisar les propostes de disseny gràfic necessàries per a accions de Relacions Públiques (Invitacions, targetes d’invitació, menús, programes d’actes, etc…).
• Vetllar pel compliment de les polítiques de seguretat i protecció de dades de les bases de dades del Port de Barcelona.
• Qualsevol altra tasca relacionada amb l’ocupació adscrita al conveni o que li sigui encomanada pel seu superior.

La data prevista de la incorporació és al mes de juliol del 2018.