Com ha evolucionat el consum de mitjans en l’última dècada?

Quins eren els mitjans de comunicació amb major penetració fa 10 anys? I quant temps els dedicàvem al dia? Nova edició de el ‘Marc General dels Mitjans a Espanya’, amb sèries històriques d’audiència de mitjans.

D’acord amb la publicació de l’Associació per a la Recerca de Mitjans de comunicació (AIMC), l’any 1997 els espanyols destinàvem 354,1 minuts diaris a informar-se i entretenir-se a través dels diferents suports. Deu anys després, són 448 minuts.

Excepte Internet, la resta de mitjans de comunicació han anat perdent capacitat per atrapar l’atenció de l’audiència. Així, mentre que en 2007, els espanyols passaven una mitjana de 35,6 minuts diaris a la Xarxa, l’any passat van ser 117,9 minuts. (…) Seguir llegint