Congrés de les professions

Ha finalitzat el Congrés de les Professions organitzat pels col·legis professionals que formen part de La Intercol·legial. Ha estat un esdeveniment vertebrador de l’entorn dels Col·legis. Des del 31 de maig i fins al 4 de juliol han tingut lloc més de 100 actes per tractar de manera general o des de les 6 sectorials, actes i jornades per compartir coneixement, visió i oportunitats davant de nous escenaris.

Si t’interessa conèixer les conclusions del Congrés de les Professions, visita aquest enllaç.