Conveni amb l’Agència Catalana del Consum

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya  i l’Agència Catalana del Consum han signat un conveni de col·laboració que estableix un marc de cooperació mútua que permet el seguiment del sector de la publicitat i el màrqueting i fomentar el coneixement i comprensió de les tècniques de la comunicació publicitària i la influència que té en el consumidor.

El conveni preveu l’organització de forma conjunta d’activitats de divulgació i formació relacionades amb l’activitat publicitària i promoure o realitzar anàlisis i estudis sobre el compliment de la normativa legal i deontològica en matèria de publicitat en un context de defensa i protecció de les persones, com a consumidores i usuàries.

Un punt important té a veure amb l’autoregulació i el control deontològic de l’activitat publicitària. En aquest sentit ambdues entitats cooperaran en l’emissió de dictàmens i estudis sobre aquests aspectes de la comunicació.

Així, l’Agència Catalana del Consum podrà sol·licitar al Col·legi el seu parer sobre un determinat missatge publicitari o campanya de comunicació i la seva adequació a les normes i principis professionals i per la seva part, el Col·legi podrà comunicar o denunciar davant l’Agència Catalana del Consum qualsevol conducta il·lícita que conegui en matèria de consum, relacionada amb l’activitat publicitària.

La directora de l’Agència Catalana del Consum, Elisabeth Abad ha afegit que “un dels objectius de l’Agència és mantenir els consumidors degudament informats i això passa per perseguir la publicitat enganyosa. En aquest sentit el convenir preveu el recolzament del Col·legi de Publicitaris per realitzar les accions que ens ajudin a garantir els drets dels consumidors”.

Segons Rosa Romà, degana del Col·legi “aquest conveni permet fer un correcte ús de la comunicació publicitària en defensa del consumidor i posa en relleu la transformació del sector .