Junta General 2017

Junta General Ordinària 2017
Dijous, 8 de juny de 2017
Sala Cotxeres del Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107. Barcelona)
18.30 hores 1a convocatòria
19.00 hores 2a convocatòria

En sessió del dia 26 d’abril de 2017,  la Junta de Govern del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya ha acordat convocar, d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 30 dels Estatuts col·legials, la Junta General Ordinària de l’entitat per al proper dijous 8 de juny al Palau Robert de Barcelona.

L’ordre del dia que es proposa en relació als temes a tractar és el següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Junta General Ordinària 2016.
  2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats 2016.
  3. Examen i aprovació, si escau, de l’estat comptable i la liquidació del pressupost exercici 2016 i presentació auditoria.
  4. Programa d’activitats 2017.
  5. Aprovació, si escau, de la quota col·legial 2017.
  6. Aprovació, si escau, del pressupost 2017.
  7. Torn obert de paraules.

Recordem que tota la documentació de la Junta General Ordinària és a la teva disposició i que la pots consultar a la seu del Col·legi només demanant cita prèvia.