La Publicidad

La Publicidad ofereix als col·legiats un descompte del 35% en la subscripció anual. Per als menor de 28 anys el descompte és d’un 50%.

Més informació:
Les subscripcions han de realitzar-se als telèfons 91 515 95 49 o 91 515 95 00 i identificar-se amb el número de col·legiat.

http://www.lapublicidad.net/