El Publicista

La revista El Publicista ofereix un descompte del 40% a tots els col·legiats en la subscripció anual.

Més informació:
Subscripcions: 91 308 66 60