FUNDECO, entitat aglutinadora de les entitats professionals del sector de la comunicació

Un dels seus objectius fundacionals és l’assistència a aquells professionals en risc d’exclusió social

L’objectiu de la Fundació de la Comunicació, la Publicitat, les Relacions Públiques i el Periodisme (FUNDECO) és unir els esforços de totes les entitats que treballen en favor dels professionals de les diverses disciplines de la comunicació. FUNDECO va ser inscrita oficialment en el registre de fundacions del Ministeri de Cultura.

La fundació, que ha estat creada arrel de la crisi econòmica i financera que ha colpejat a molts professionals del sector, té quatre grans línies de treball:

  • Social, amb la finalitat d’ajudar a aquelles persones vinculades amb la comunicació que més han sofert les conseqüències de la crisi, especialment aquelles que es poden veure en risc d’exclusió social.
  • Educacional, facilitant formació i reciclatge, de la manera que sigui més fàcil la reintegració a l’àmbit laboral i la reorientació de carreres professionals.
  • Retenció del talent i l’excel·lència per evitar que els futurs professionals més vàlids, hagin de marxar a altres països; en aquest sentit, es preveu subvencionar màsters i estudis de postgrau a centres docents estrangers de prestigi sempre que s’adquireixi el compromís, per part de la persona becada, a tornar a l’estat espanyol per desenvolupar la seva carrera.
  • Col·laboració activa amb altres fundacions, sobre tot amb aquelles que també treballen per la inclusió social i la dignitat de les persones.

Entre els primers projectes que ha realitzat FUNDECO, cal destacar la potenciació i difusió del “Decàleg de bones pràctiques per al foment de l’autoestima o la imatge corporal en els mitjans de comunicació i la Publicitat”, per fomentar en tots els camps de la comunicació la diversitat corporal, especialment entre la infància i l’adolescència. Aquest projecte es concreta en una campanya de conscienciació sobre l’anorèxia i la bulímia, promovent una imatge real del cos humà, especialment en la comunicació publicitària. També és important recalcar la col·laboració amb altres entitats del tercer sector, com la campanya realitzada per a l’associació, La Nau, per combatre la pobresa i l’exclusió. Aquestes campanyes han tingut la participació desinteressada en la seva creació i difusió de Richard Wakefield, Jordi de Miquel i  Philipp Fürst, i dels més rellevants mitjans de comunicació de premsa, ràdio, TV, exterior i digital, de forma totalment gratuïta.

Actualment la fundació està posant en marxa la “Xarxa Comunica i Emprèn” (CIE), per donar suport als emprenedors del sector en la creació de nous negocis, a partir de la innovació, ja siguin estudiants que s’incorporen a la professió, o bé persones amb una dilatada trajectòria. Per a  aquest projecte es compta amb suport de la Generalitat de Catalunya.

FUNDECO, amb seu central a Barcelona, té delegacions al voltant d’Espanya. Juntament amb  José Ángel Abancéns i Agustí de Uribe-Salazar, el patronat de la Fundació està format per altres professionals de reconegut prestigi com Edmundo Montero, Lluís Bassat, Philipp Fürst, Jordi de Miquel, Domingo Estrada, Alfonso Pena, i Juan Carlos Falantes. FUNDECO compta amb el suport de les principals associacions professionals de comunicació d’arreu de l’Estat.

 

www.fundaciondelacomunicación.org