III edició del programa “Consolida’t”

Si ets autònom i vols impulsar la teva activitat professional, el Col·legi de Periodistes posa al teu abast un programa d’assessorament i de formació especialitzat gratuït durant tot un any.

El Col·legi de Periodistes imparteix per tercera vegada consecutiva el programa “Consolida’t” de suport en formació i assessorament per als professionals autònoms, amb l’ajut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Aquest programa es basa en sessions de consultoria individual i cursos en grup durant 10 mesos, on els col·legiats reben formació en gestió empresarial, aspectes jurídics, gestió comercial, elaboració de pressupostos, màrqueting digital, entre d’altres, i un assessorament personalitzat, amb l’ objectiu d’enfortir, millorar  i consolidar el seu negoci o de reinventar-lo. S’inclou un diagnòstic inicial de la situació del  negoci, un pla de treball i unes estratègies a seguir per millorar l’activitat.

Pots participar-hi si:

  1. Ets treballador/a autònom/a
  2. Ets Treballador Autònom Econòmicament Dependent (TRADE)
  3. Estàs donat/da d’alta al règim d’autònoms integrat en una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una facturació inferior a 500.000€)
  4. Has cessat la teva activitat com a treballador/a autònom/a i vols dur a terme un nou projecte

Aquest programa ja s’ha portat a terme durant els anys 2014 i 2015 i ha estat molt ben valorat per part dels seus 72 participants.

Presenta la teva sol·licitud per tenir una plaça en l’edició del 2017.

Si ets membre del Col·legi i estàs interessat en participar envia un correu electrònic a: jespin@colpublirp.com