Informes sobre mitjans audiovisuals

El passat mes de maig del 2015 es van presentar al Parlament dos informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

1-      L’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2014, amb dades sobre el sector en termes de marc legislatiu, dimensió economico-empresarial, oferta de continguts i consum i audiències.

Descarrega’t l’Informe 2014 fent clic sobre la següent imatge:

2014

2-      L’Informe en relació amb el compliment de les missions específiques de servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2013, en què es fa un seguiment de l’actuació quant a servei públic dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Descarrega’t l’Informe de l’any 2013 fent clic sobre la següent imatge:

2013

Per a més informació: http://www.cac.cat.