Àrees del Col·legi

El Col·legi està estructurat en diferents àrees que permeten desenvolupar l’activitat col·legial i complir amb els objectius propis del Col·legi.

Àrea Econòmica i de Gestió de Recursos:

    · Encarregada de gestionar els recursos propis del Col·legi i buscar noves fonts d‘ingrés. Signar convenis de col·laboració amb entitats i empreses que comporten un benefici per als membres del Col·legi. Responsable de la gestió de la Borsa de Treball i del que té a veure amb la recerca de feina.

Àrea de Desenvolupament Professional i Expansió:

    · Encarregada de coordinar totes aquelles activitats col·legials que es realitzen des del Col·legi al voltant del món de la comunicació i que tenen com a objectiu aportar al col·legiat informació, coneixement, i networking/relació.

Àrea d’investigació, formació i relacions amb les universitats:

    · Organització dels cursos formatius del Col·legi per actualitzar coneixements, millorar habilitats, i en definitiva, progressar laboral i personalment. Signatura d’acords de col·laboració amb les Universitats que permeten una relació fluïda amb les Universitats i un acostament als futurs col·legiats. Convocar el Premi Prat Gaballí de foment de la investigació en publicitat i relacions públiques.