La inversió en exterior i digital s’equilibra

Segons l’últim estudi de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de 2017, la televisió, que continua essent el mitjà de comunicació amb major audiència, registra una penetració del 85,2%. Malgrat això, presenta un descens del 2,8% en comparació al mateix període de l’any anterior.

Per darrere se situen els mitjans d’exterior i digital, que amb un 77,8% (un 4,3% més que en 2016) i un 75,7% (un 5,4% més) escurcen distàncies. En quarta posició es situa la ràdio, amb una penetració del 59,3% i un descens del 0,9%, aconseguint 23.605.000 usuaris diaris. Li segueixen les revistes, amb un 32% de penetració, els diaris, amb un 24,3%, els suplements, amb un 8,7%, i el cinema, amb 3,9%.

A grans trets i en comparació al tercer acumulat de 2016 tots baixen, essent els suplements els que més amb un 8,3%, seguits dels diaris, un 8,2%, de les revistes, un 6,7%, i del cinema, un 4,1%.

Pots accedir a l’estudi complet aquí.