La UAO CEU s’incorpora com a partner acadèmic al Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya

 

  • El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU han subscrit un conveni de col·laboració que estableix les bases d’una cooperació mútua.
  • L’objectiu de l’acord és acostar als estudiants a l’entorn professional del sector de la comunicació.

 

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya (Col·legi) i la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) han signat un conveni de col·laboració en el qual se senten les bases d’una mútua col·laboració en àmbits d’interès compartit per ambdues institucions.

En virtut de l’acord, la UAO CEU s’incorpora al Col·legi com partner acadèmic, condició que li permetrà participar de forma plena de l’activitat i serveis que es promouen des del Col·legi. A més, un membre del claustre d’aquesta universitat passa a ser membre de ple dret del Col·legi.

En el plànol acadèmic i divulgatiu, un dels aspectes que concreta el conveni és l’organització conjunta d’una jornada anual sobre temes d’actualitat en l’àmbit de la Publicitat i Relacions Públiques. A aquesta jornada se li podran afegir més accions de col·laboració en camps on convergeixin les finalitats d’ambdues institucions.

El mutu suport és la filosofia que inspira el conveni. Dins d’aquest esperit de col·laboració, l’acord preveu, -en virtut dels canvis normatius experimentats pel Col·legi- la possibilitat que puguin ser membres del Col·legi els estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques, del doble grau en Màrqueting i Direcció comercial + Publicitat i *RRPP i del doble grau en Publicitat i RRPP + Periodisme. A més, també s’estableixen avantatjoses condicions de col·legiació per als titulats de la UAO CEU.

En aquesta mateixa línia es proporcionen als membres del Col·legi facilitats per cursar els màsters, postgraus, cursos d’especialització i cursos d’estiu que imparteix la UAO CEU. A més, tant la UAO CEU com el Col·legi es comprometen a compartir informació sobre les activitats que realitzin i a difondre entre els seus membres aquelles que puguin resultar d’interès per a aquests.

Peu de foto: la rectora de la Universitat Abat Oliba CEU, Eva Perea, i el director general del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Antonio Traugott.