UIC Barcelona, Partner Acadèmic

El Col·legi  i la Universitat Internacional de Catalunya han subscrit un conveni de col·laboració que obre les portes als estudiants a l’entorn professional del sector de la comunicació.

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya (Col·legi) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han signat un conveni de col·laboració en el qual se senten les bases d’una mútua col·laboració en àmbits d’interès compartit per ambdues institucions.

Així, UIC Barcelona s’incorpora al Col·legi com partner acadèmic, fet que li permetrà participar de forma plena de l’activitat i serveis que es promouen des del Col·legi. A més, un membre d’aquesta universitat passa a ser membre de ple dret del Col·legi.

El conveni, a més, concreta l’organització d’una jornada sobre temes d’actualitat en l’àmbit de la Publicitat i les Relacions Públiques a més d’altres accions on convergeixin les finalitats d’ambdues institucions.

L’esperit de col·laboració de l’acord preveu -en virtut dels canvis normatius experimentats pel Col·legi- la possibilitat que puguin ser membres del Col·legi els estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques. A més, també s’estableixen avantatjoses condicions de col·legiació per als acabats de titular.

Per la seva part, UIC Barcelona proporcionarà als membres del Col·legi facilitats per cursar els màsters/cursos/postgraus de la seva oferta formativa.

Així mateix, tant UIC Barcelona com el Col·legi es comprometen a compartir informació sobre les activitats que realitzin i a difondre entre els seus membres aquelles que els puguin resultar d’interès.