Ajuntament de Torredembarra

L’Ajuntament de Torredembarra ha convocat el contracte de Servei d’inserció de publicitat de les campanyes institucionals, anuncis oficials i esqueles

 

El termini per la presentació de ofertes finalitza el dia 14 d’abril, les bases de la convocatòria les poden trobar en el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=44353335&reqCode=viewCn&idCap=7831456&