El Col·legi té un somni

El Col·legi té un somni: impulsar la comunicació, publicitat, relacions públiques i màrqueting de Catalunya!