Eleccions 2019

Convocatòria Eleccions 2019: dijous, 11 d’abril de 2019

De conformitat amb l’article 56 dels estatus col·legials, la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2019, ha acordat convocar eleccions pel dia 11 d’abril de 2019, amb la finalitat de proveir els càrrec de degà/ana, vicedegà/ana de Publicitat, vicedegà/ana de Relacions Públiques, secretari/ària, tresorer/a i entre 4 i 9 vocals del Col·legi.

A través d’aquests enllaços podràs accedir a la documentació relativa a la convocatòria de les Eleccions: