Fons d’orfes

El Col·legi disposa d’un fons d’orfes amb la finalitat d’ajudar a persones que tenen menors al seu càrrec en cas de defunció d’un col·legiat/afiliat.

Una de les fórmules que ha implementat el Col·legi per tal d’ampliar el Fons, és l’us de la targeta VISA del Col·legi emesa pel Banc de Sabadell i que es pot domiciliar en comptes oberts a qualsevol Entitat de Crèdit Nacional.

El Banc de Sabadell ingressarà al Fons d’Orfes el 0,30 % de la facturació de les targetes (exclosos els reintegraments d’efectiu –caixers automàtics-, supermercats, hipermercats, pàrquings i benzineres).

Avantatges de la targeta VISA del Col·legi i del Banc de Sabadell:

  • Té la mateixa imatge que el carnet del col·legiat/afiliat i per tant permet acreditar-se com a tal.
  • Amb la seva utilització, es contribueix al Fons d’Orfes del Col·legi.
  • És totalment gratuïta i per tant, no hi ha cap càrrec en concepte de quota anual.
  • Permet disposar d’un crèdit mensual de 1.000 euros (ampliables a disposició del col·legiat).
  • Assegurança d’accidents gratuïta de fins a 120.000 euros.

Per tal de sol·licitar la teva targeta VISA, posa’t en contacte amb el Col·legi al 93 451 30 69 o truca al 902 383 666.

Accedeix a les bases reguladores de prestació d’orfandat d’ajut al menor.