Història

Una mica d’història

La creació del Col·legi a l’any 1998 ha estat possible gràcies a la feina realitzada per les diferents associacions professionals que des del seu inici, han anat evolucionant.

La perseverança i l’estima cap a la professió de les persones que han estat al front i al darrera de les diferents associacions han permès arribar al que som ara. A tots ells els hem d’agrair el que el Col·legi és.

Aquest és un resum de l’evolució del nostre associacionisme professional:

El 1926, 27 professionals de la publicitat es reuneixen a l’Hotel Europa, a la Rambla de Barcelona. I allí, al voltant d’una taula celebren una reunió en la que neix Publi-Club, Asociación de Estudios de Publicidad y Organización. S’inscriuen a la International Advertising Associaction de Nova York, a la Union Continentale de la Publicité de París i a la International Mail Advertising de Chicago. Participen en congressos i exposicions a Barcelona, Chicago i Brussel·les, imparteixen cursets i editen un butlletí titulat Opus.

Durant les dues gran guerres, la Civil i la Mundial, l’activitat del Publi-Club és mínima, però el 1947 torna a agafar força i, donat que comparteixen local amb Fomento de las Artes Decorativas, la seva denominació canvia; ara és Club Publicitario del FAD.

El 1950 el Club es dissol i el mes de maig es crea el Círculo Publicitario de Barcelona.

El 1953 inicia la seva activitat el Club de la Publicidad de Barcelona tot i que els seus estatuts no s’aproven fins al 1955.

El 1964 trenta joves es desmarquen del Club i creen l’Agrupación de Jóvenes Españoles Publicitarios (AJEP).

El 1978 l’Agrupación de Jóvenes Españoles Publicitarios i el Club de la Publicidad de Barcelona s’uneixen fundant l’Associació Catalana de Publicitat i Comunicació.

El 5 de novembre de 1998 s’aprova al Parlament de Catalunya la Llei del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. La XXXV Nit de la Publicitat, la darrera de l’Associació, serveix com a presentació del Col·legi.