Institut d´Educació Contínua Universitat Pompeu Fabra

L’IDEC-Universitat Pompeu Fabra, organitza anualment un programa de cursos de desenvolupament professional de periodisme i comunicació.

El conveni de col·laboració signat entre el Col·legi i l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra, contempla un descompte del 10% sobre el preu de la matrícula a aquells col·legiats que es matriculin a algun dels cursos de l’esmentat programa.

Més informació
Tel. 93 542 18 44
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
www.idec.upf.edu/cpc1