Junta General Ordinària 2016

Junta General Ordinària 2016
Dijous, 21 d’abril de 2016 

El passat 21 d’abril va tenir lloc la Junta General Ordinària del Col·legi d’aquest any 2016.

L’acte es va iniciar amb la benvinguda de Ton del Pozo. A continuació,  es va aprovar l’acta de la Junta General del 2015.  Ton del Pozo, va fer un repàs del que ha estat el 2015 en la presentació de la Memòria d’activitats 2015, destacant les formatives, culturals, lúdiques i de networking programades pel propi Col·legi així com les convocades per altres entitats però amb interès per als col·legiats i amb importants descomptes. També va parlar de l’ampliació del serveis per als col·legiats, les sinèrgies amb altres institucions, les tasques per a defensar la professió i tots aquells actes en que els membres de la Junta han assistit en representació del Col·legi.

La nostra assessora fiscal, Mª José Expósito, va presentar la liquidació del pressupost del 2015 i l’informe de l’auditoria.

Seguidament Ton del Pozo, va presentar el resum de les activitats realitzades fins al moment en el 2016. A continuació va exposar l’evolució del nombre de col·legiats i, en relació a la quota col·legial, va comentar que es manté la política de quotes iniciada el 2003 i no hi ha cap increment. Per útlim es va presentar el pressupost per aquest any.

Tos els punts van ser aprovats pels col·legiats assistents.

Abans del torn de paraules per als col·legiats, es va cedir la paraula  a Ton del Pozo, que va dirigir unes paraules d’agraïment i de comiat per donar pas a Rosa Romà, la nova degana desprès del procés electoral, qui  va presentar la nova Junta i explicar els objectius marcats.

Seguidament, es va cedir la paraula als col·legiats assistents en el torn obert de paraules.

Accedeix a la informació presentada durant la Junta General: Junta_General_2016-21042016