Màsters de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació (UAB)

Aquest màster és una eina fonamental per actualitzar coneixements i per créixer laboralment.
A les organitzacions cada vegada més són necessaris especialistes en relacions públiques, que tinguin la capacitat de gestionar amb talent aquelles situacions en les que sigui convenient aplicar aquest tipus de comunicació.

La inqüestionable força social dels mitjans de comunicació porta a una major importància i professionalització dels Gabinets de Comunicació, tenint necessitats les empreses dels seus serveis si volen tenir una presència positiva i controlada en els mitjans.

Els col·legiats gaudeixen d’un 10% de descompte en l’import del curs.

Més informació:
Facultat Ciències de la Comunicació
Edifici I. Campus Universitari UAB. Bellaterra
https://masters.uab.es/rrpp
93 581 16 91