Nou conveni amb L’AQU ( Agència per la qualitat del sistema educatiu)

El Col·legi ha signat un conveni de Col·laboració amb l’Agència per la Qualitat del Sistema Educatiu (AQU).

Aquest acord regula la col·laboració d’ambdues entitats per tal d’establir el sistema de provisió de professionals del Col·legi  per formar part de la borsa d’experts  d’AQU Catalunya, amb la finalitat de  paticipar en les activitats d’avaluació, certificació i acreditació de la qualitat de les titulacions i les institucions d’educació superior de Catalunya. 

L’acte de signatura s’ha realitzat a les oficines de l’Agència. Ha participat el degà del Col·legi, Ton del Pozo;  el Sr. Martí Casadesú, director de l’agència i el Sr. Xavier Franco, col·legiat.

IMG_20160216_111149