Percepció i gestió de la creativitat

Xerrada amb Elisenda Estanyol sobre la “Percepció i gestió de la creativitat en relacions públiques”, Premi Prat Gaballí 2014. 

Un grup de membres del Col·legi van tenir l’oportunitat d’escoltar de primera mà els resultats de la tesis doctoral «Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques» treball pel qual, Elisenda Estanyol va ser guardonada amb el Premi Prat Gaballí 2014.

Elisenda va iniciar la seva exposició indicant que va escollir aquest tema per a la tesis doctoral amb l’objectiu de saber com es percep i gestiona la creativitat en les relacions públiques. Així mateix va comentar la metodologia utilitzada per recopilar la informació i extreure les conclusions.

A partir d’aquí va poder elaborar una proposta de definició de creativitat en relacions públiques com un procés que permet buscar solucions alternatives i no convencionals que ajuden a millorar les relacions i la comunicació entre una organització i els seus públics.

Finalment, va proposar un decàleg per estimular la creativitat dins les consultores de relacions públiques.

Edició digital del VI Premi Prat Gaballi 2014: Percepció i gestió de la creativitat en les empreses de comunicació i relacions públiques.