Presentació de l’Infonòmetre de Salut

Presentació Infonòmetre de Salut 2018 
Dimecres, 7 de març de 2018

El Palau Robert va acollir la presentació de l’Infonòmetre de Salut 2018, un estudi elaborat per Infoperiodistas i Acceso amb el suport de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) i ANIS (Asociación Nacional de Informadores de Salud).

L’objectiu d’aquest informe és valorar la relació entre les fonts d’informació del sector salut i els periodistes, per facilitar la labor de les redaccions dels mitjans de comunicació. Està format per una recerca que analitza dos àmbits. D’una banda, la percepció dels periodistes, recollida a través d’una àmplia enquesta i d’una altra, l’anàlisi de les notícies publicades en els mitjans, com a indicador del comportament informatiu del sector.

Algunes dades:

  • Centres de Recerca, Experts, Universitats i Hospitals, són les fonts més fiables per als periodistes de salut. Empreses i Consumidors, en últim lloc.
  • L’Expert en un 54,7% és la font més freqüent a la qual acudeix el periodista.
  • 98,3% dels enquestats considera útil tenir una relació més propera amb els experts, encara que un 20% comenta que “gairebé mai” pot accedir a ells.
  • Entre els temes informatius que interessen més als periodistes consultats, estan els Estudis de Recerca i els Avanços. També consta en l’estudi una demanda d’informació sobre les discrepàncies mèdiques i farmacològiques.
  • Un 64,6% dels periodistes consultats consideren la informació d’Internet imprecisa, ambigua i contradictòria. Se centren més a les webs específiques de salut amb el 20,1%, Wikipedia amb un 12,90% i Twitter amb l’11,9%. Les tres fonts suposen el 44,9% a l’hora de buscar informació.
  • El 87,2% dels periodistes considera que la premsa podria dedicar més espai a les àrees de salut.
  • Dins de les àrees terapèutiques, Oncologia lidera en totes les variables analitzades. Destaca la rellevància mediàtica de Pediatria. Geriatria ocupa l’últim lloc.