Sessió de recursos lingüístics a la xarxa

A la sessió celebrada el dia 12 de novembre ens van presentar les principals eines lingüístiques que hi ha a Internet per treballar en llengua catalana aspectes de lèxic, morfosintaxi i ortografia, i resoldre els dubtes que se’ns presenten a l’hora de redactar i millorar la qualitat lingüística dels nostres textos.

En aquest enllaç pots accedir al document que recull tots aquests recursos.

La sessió la va realitzar el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona a la seu del Col·legi