Universitats: UB, URL i UAB

Universitats: UB (Escola Superior de Relacions Públiques), Facultat Blanquerna (URL) i UAB

L’acord de col·laboració signat amb les diferents facultats on s’imparteix la Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, contempla un descompte en la matrícula dels cursos, màsters i post-graus. En el cas de la UAB consulteu a la Secretaria del Col·legi els cursos on es fa el descompte.

Més informació
Telèfon: 934 513 069 (Col·legi)